Lägg en budget för din renovering

Oavsett vad man renoverar är det viktigt att lägga upp en budget innan man sätter igång, för att se att man har råd att genomföra renoveringen, och för att ha något att förhålla sig till under renoveringens gång. Vilka poster som ska finnas med i budgeten beror självklart på vilket rum som ska renoveras. Generellt kan dock sägas att materialkostnaderna står för de flesta posterna i en budget, även om kostnaden för hantverkare ibland kan vara lika stor som eller till och med överstiga materialkostnaderna. En post som alltid finns med vid en renovering är självklart väggar, golv och tak. Det man bör överväga vid denna budgetpost är vilka material man har tänkt använda, och vad kvadratmeterpriset blir för dessa material.

Belysning är en annan gemensam post för alla rum i huset. Det är viktigt att tänka igenom alla olika typer av belysning man kan tänkas vilja ha i rummet. Det är också viktigt att tänka på att kostnaden för en elektriker tillkommer. Huruvida man vill räkna in den kostnaden i belysningsposten eller hantverkarposten är upp till personligt tycke och smak.

När man beräknar just hantverkarposten ska man inte glömma att räkna av ROT-avdraget – det kan göra stor skillnad för hur mycket man kan unna sig på de andra posterna. Kanske gör ROT-avdraget att man kan välja ett dyrare material till köksbänken, till exempel?

Beroende på vilket rum man renoverar kan sedan budgetposterna skilja sig åt. I ett kök är till exempel vitvaror en viktig (och stor) post i budgeten, medan man i badrum självklart måste överväga hur mycket pengar man kan lägga på dusch, badkar, handfat och toalett.wooden-board-1337265_960_720

Något som kan vara viktigt att tänka på är att också räkna in alla småkostnader i budgeten. När man tittar på detaljer som blandare till kök och badrum, speglar, hyllor och andra viktiga delar av rummet fasta inredning, kostar de visserligen inte mycket var för sig, men sammanlagt uppgår dessa små kostnader ofta till åtskilliga tusenlappar. De bör därför ha en egen post i budgeten.

Man bör också alltid tänka på att lägga in en buffert i budgeten. Det kan alltid dyka upp oväntade kostnader vid en renovering, som behöver betalas i stunden. Om det värsta skulle hända, och man inte har möjlighet att betala en brådskande faktura under renoveringens gång, kan det i nödfall lösas med ett snabblån. Man bör dock alltid försöka budgetera även för oförutsedda kostnader.

Leave a Reply

mts_best