När det är dags att renovera huset

När man äger sitt eget hus då behöver man också ta hand om det med jämna mellanrum så att man dels behåller ett bra skick och utseende på huset men även så att det inte uppstår större och än mer kostsamma skador på det. Med jämna mellanrum behöver man underhålla fasaden genom att tvätta och eventuellt måla den, om man har en fasad bestående av träpanel eller puts. Då kan det också vara lägligt att renovera fönster och eventuellt dörrar samtidigt.

Vart 20:e till vart 30:e år behöver man lägga om ett tak som består av takpannor. Invändigt så behöver det också renoveras med jämna mellanrum. Väggar behöver målas, sprickor lagas och golv rengöras eller bytas ut. Det är också viktigt att man ser över badrum och VVS så att det inte uppstår skador som kan leda till stora kostnader och olägenheter som bland annat mögel.

Om man underhåller sitt hus väl och investerar i en renovering då det behövs, behåller huset sitt marknadsvärde vilket också bidrar till att du får bättre betalt om du i framtiden vill sälja ditt hus.

Ekonomi för att renovera huset

Att renovera ett hus kan bli kostsamt, framför allt om man låter ett byggföretag utföra renoveringen. I vissa fall så kan man göra en del arbete själv som att måla om huset, underhålla fönster och renovera inomhus. I vissa fall krävs det kunskap och även certifierad personal för att utföra ett renovering som exempelvis då man ska byta ut taket, renovera badrum, VVS eller elektricitet. Då kan man anlita någon av ortens byggföretag som lämnar ett anbud på renoveringsprojektet, så att du får ett fast pris och vet vad allt kommer att kosta.

Eftersom renovering av ett hus kan bli dyrbart så är det inte säkert att man har en buffert som räcker till för det, framför allt om det har uppstått skador på huset som man inte har räknat med och som måste snabbt åtgärdas. Då kan ett alternativ vara att ta ett lån för detta ändamål. Det finns flera olika långivare som kan erbjuda dig förmånliga lån på upp till 500 000 kronor. Även om din kreditvärdighet inte är på topp så kan du erhålla lån med betalningsanmärkning hos vissa lånebolag som gör det möjligt för dig att renovera ditt hus.

När du renoverar ditt eget hus så har du också rätt att erhålla ett ROT-avdrag vilket innebär att du får 30 procent av dina kostnader för arbetet tillbaka. Det innebär att det inte behöver bli så dyrt att renovera huset. Men det är viktigt att man tar in offerter från flera olika byggföretag så att man kan erhålla ett konkurrentmässigt pris för sin

renovering.

Leave a Reply

mts_best