Lägga ny husgrund

Att gjuta en ny husgrund är ett mycket stort projekt som i regel bara är aktuellt om det uppstått problem med sprickbildning eller röta. Först måste man ta bort den befintliga grunden och sedan välja en metod, till exempel en betongplatta, som passar utifrån de rådande förhållandena. I Sverige behöver vi frosthärdiga husgrunder som kan dräneras och förses med tätskikt så att fukt inte tränger upp från marken och in i huset. Det går att lägga husgrund på egen hand men det anses vara ett ganska krävande projekt. Många väljer a utföra vissa moment på egen hand och sedan anlita proffs för de tyngsta och svåraste delarna av arbetet.

Leave a Reply

mts_best