Lägg en budget för din renovering

Oavsett vad man renoverar är det viktigt att lägga upp en budget innan man sätter igång, för att se att man har råd att genomföra renoveringen, och för att ha något att förhålla sig till …

Mät radon efter en renovering

Både Boverket och Socialstyrelsen anger ett gränsvärde för radon på 200 Bq/m3, för nya byggnader respektive bostäder och allmänna lokaler. Radonvärden som överstiger detta gränsvärde innebär en hälsorisk för alla som vistas under en längre …

Bygg ett uterum

Ett uterum kan ha många användningsområden och är något som kan förhöja inte bara det ekonomiska värdet på en villa, utan också trivsamheten. Ett uterum förlänger till exempel sommaren, och gör att man kan börja …

Renovera hus – ett stort projekt

  Att renovera ett helt hus är ett stort projekt som kan ta väldigt lång tid, omfatta många arbetstimmar för väldigt många personer och dessutom kosta massor av pengar. För många är det ett drömprojekt …

Ta hand om dina fönster

  Alla som äger en bostad vet hur viktigt det är att ta väl hand om och underhålla sina fönster. Gamla och dåliga fönster fungerar inte alls som de ska och kan bli ett riktigt …

Spara kostnader vid husrenovationen

  Som husägare kommer man förr eller senare att tvingas renovera hela eller delar av sin bostad. Det spelar ingen roll om man köpt huset nytt eller tagit över ett av äldre modell, någon gång …
mts_best