Ta hand om dina fönster

  Alla som äger en bostad vet hur viktigt det är att ta väl hand om och underhålla sina fönster. Gamla och dåliga fönster fungerar inte alls som de ska och kan bli ett riktigt …

Spara kostnader vid husrenovationen

  Som husägare kommer man förr eller senare att tvingas renovera hela eller delar av sin bostad. Det spelar ingen roll om man köpt huset nytt eller tagit över ett av äldre modell, någon gång …